Vikten av god fastighetsskötsel

Äger du fastigheter som du hyr ut? Då kan du i den här texten läsa om varför det är så viktigt med en bra fastighetsskötsel och vad du kan göra för att förenkla den delen av ditt ansvar som hyresvärd.

Hyr in personal för fastighetsskötsel

Som fastighetsägare vet du att det är ett stort åtagande att hyra ut fastigheter. Fakturor ska skickas, hyror ska inkasseras och dessutom ska hyresgästerna vara nöjda. Ibland kan fastighetsskötseln då bli lidande. Det kan du emellertid enkelt avhjälpa genom att hyra in en person som står för all fastighetsskötsel i dina fastigheter. Nabo är ett företag som tillhandahåller just sådana tjänster av hög kvalitet och därför är väl värda att titta närmare på.

Risken med otillräcklig fastighetsskötsel

Som hyresvärd kan det vara lätt att hamna i tankefällan att hyresgästerna endast har skyldigheter gentemot dig, men det fungerar faktiskt omvänt också. Du har en skyldighet att upprätthålla standarden i bostaden och se till så att allt från trappuppgångar till utemiljö sköts. Du måste också stå för visst underhållsarbete i dina hyresgästers bostäder. Risken är annars att dina hyresgäster klagar och att du får ett dåligt rykte. Underhålls inte fastigheten tillräckligt kommer den dessutom att sjunka i värde och du kommer inte att kunna ta ut så stora hyror som du vill. Att vara hyresvärd är alltså en situation där det både handlar om att ge och ta. Det kan vara en väl värd investering att hyra in en duktig fastighetsskötare som tar hand om dina fastigheter på bästa sätt.

Det gör också att du själv slipper mycket stress och oro.

Vad gör en fastighetsskötare?

Kanske funderar du nu på vad som egentligen ligger inom en fastighetsskötares ansvar? Kort kan man säga att en fastighetsskötare både arbetar med inre och yttre underhåll av fastigheten samt har kontakt med hyresgästerna. Det är också fastighetsskötaren som utför mindre reparationer hos hyresgäster eller förmedlar kontakt till elektriker eller rörmokare om så skulle behövas. Man skulle kunna säga att fastighetsskötare är något av en spindel i nätet i fastigheten. En bra fastighetsskötare har helt enkelt koll på det mesta.